GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

apecglobal.vn

APEC GLOBAL

Là đơn vị hợp danh giữa Tập đoàn Apec Holding Hoa Kỳ và Tập đoàn kinh tế Apec Global.
Chúng tôi kiến tạo nên nền tảng phát triển toàn diện về
CÔNG NGHỆ – THƯƠNG MẠI HÓA – TÀI CHÍNH
giúp cho xã hội phát triển theo mô hình
KINH TẾ CHIA SẺ – KINH TẾ CỘNG ĐỒNG – KINH TẾ TUẦN HOÀN

TẦM NHÌN

Xu thế phát triển của xã hội đã làm thay đổi các ngành nghề. Trong 5 năm tới ngành công nghệ – sức khỏe – thực phẩm sẽ là tâm điểm của các Tập Đoàn lớn – Apec Global trong 10 năm tới sẽ trở thành Tập Đoàn Tỷ Đô – Đa Quốc Gia và Đa Lĩnh Vực. 

SỨ MỆNH

Kiến tạo giá trị – giúp các Doanh Nghiệp Việt Nam vươn ra tầm Quốc Tế. 

Apec Super App

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

AN NINH BẢO VỆ

NAMTHIENLONG.COM

HỆ THỐNG SIÊU THỊ

ECOOP.VN

Since 1978

There’s room for all

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

See our locations

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy

567

Private offices

34

Locations

118

Meeting rooms

We are here for you

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Get in touch