Độc đáo chuỗi cửa hàng không người bán

Tình hình dịch Covid 19 vẫn còn diễn ra rất phức tạp, tình trạng thiếu nguồn nhân lực. Cửa hàng không có nhân viên và thu ngân xuất hiện do những thay đổi của thói quen tiêu dùng hiện đại. Người dùng ưu tiên sự thuận tiện và ưa thích các hình thức thanh toán không tiếp xúc.

Hệ thống cửa hàng không nhân viên và sẽ phát triển hệ thống máy bán hàng tự động để cung cấp đa dạng các sản phẩm. Ngoài ra, cần phải có các thiết bị giám sát tự động, hệ thống siêu máy tính, Machine learning cho Internet vạn vật và nhận diện khuôn mặt AI,… để đề phòng những rủi ro xảy ra.

Xu hướng An ninh công nghệ (Camera cảm biến) Cảnh báo đột nhập bằng thiết bị báo động tại thời điểm mong muốn, đem lại sự an tâm và tiết kiệm.

Cần thêm thông tin hỗ trợ hãy  liên hệ APECTECH .